Lidelse

Makker du ret?

Når jeg får en ny klient, det være både mænd og kvinder som ofrer, som har været udsat for narcissistisk magt og manipulation, hænder det,

Læs mere »
Luk menu

Betina Ekman

Tilmeld dig mit 

nyhedsbrev

15987