Et helt nyt liv. Skab Dig Ud fra Din Essens- 2024

Den Autentiske Alkymist.

Hvad mener jeg med alkymist?

“Et menneske som skaber sig selv ud fra de betingelser der er i nuet.”

Hvorfor er dette forløb til dig?
Fordi du ikke længere gider leve livet i overlevelse.
Fordi du vil lære at priortere dig selv.
Fordi Du vil leve et autentisk liv hvor
Lederskab, Intuition og Flow går hånd i hånd. 

Læs videre hvis du vil lære at få det bedste ud af livet.

At Leve med Tillid, Taknemmelighed og Autensitet skaber rigelighed.

Når vi følger vores intuitive Kilde, lever vi livet i flow og ydmyghed
Vi har modet til at handle , og så oplever vi en eksistentiel tryghed og et eksistentielt selvværd.
Dette forløb guider dig hjem til dig og din Essens.
Jeg har selv gået vejen og går den stadig fordi jeg hele tiden finder nye indsigter,

Balance og harmoni skaber et liv  liv i frihed og autentisitet,
men vi skal stoppe med at søge  udenfor os selv- for vi finder den kun indeni.

 

Du er landet det rigtige sted hvis:

 • Din empati og medfølelse for andre har ført til, at du har tendens til at sætte dine egne behov i baggrunden.

 • Du har en tilbøjelighed til at ofre dig selv og har måske ikke altid klart for dig, hvad du ønsker.

 • Selvom du fremstår stærk udadtil, er du dybt følsom og sårbar indeni.

 • Det kan være gavnligt at undgå at lade bitterhed præge din synsvinkel på livet og at håndtere eventuelle fortrydelser konstruktivt, selvom du måske overbeviser dig selv om det modsatte.

 • Hvis du bærer på skyld og dårlig samvittighed, er det vigtigt at arbejde med at give slip på disse byrder.

 • At sætte klare mål for dig selv kan være en udfordring, men det er en vigtig skridt mod personlig udvikling.

 • Hvis du oplever en konstant følelse af overlevelse, kan det være gavnligt at udforske og adressere de underliggende årsager til denne oplevelse.

Måske også dette:

 • Brænder for personlig udvikling og stræber efter at udforske det potentiale, der ligger ud over din nuværende tilværelse.

 • Står over for udfordringer i at manifestere dit autentiske selv.

 • Føler, at livet ikke leverer det, du egentlig fortjener.

 • Har mistet evnen til at drømme og er fanget i en virkelighed uden den magi, der engang eksisterede.

 • Sidder tilbage med knuste illusioner og erkender behovet for at genopdage din indre glød og visdom.

Selvom du har arbejdet hårdt for at opnå frihed, lykke og kærlighed, har det ikke ført dig til den ønskede version af dig selv. Du har nok PLEASET lidt for meget.
Dette har resulteret i frustration, og du mangler energi til at foretage de nødvendige ændringer.
I værste fald kan det virke som om, at dine bestræbelser har tiltrukket mere af det, du har forsøgt at undgå!

Dette forløb er designet til at guide dig ud af denne situation og hjælpe dig med at realisere
et helt nyt liv!

 

Autentisk Alkymi
beskriver den forvandlende proces,
der fokuserer på at frigive den kraft,
som har ligget fortrængt og hengemt.
Dermed forhindret dig i at leve det ægte liv og forhindret dig i at omfavne den accept
og velsignelse, der fremmer
positiv forandring og personlig vækst.

8 moduler kr. 14.995,-

8 moduler hvor vi destillerer og sorterer alt skidtet fra
og kommer helt ind til der hvor essensen er. NEMLIG DIG.
Manifestationskraften ligger i at turde være DIG.

Et stærkt autentisk forløb, fordelt på 8 moduler.

Hvert Modul varer 3 timer.

1. modul:
Mål, Bevidsthed og indsigt i din historie.


2. modul:
Den tabte magi, Fælden ved knaphed, frygt,
bristede illusioner og så skal der endeligt ryddes op i JANTELOVEN.

3. modul: 
Transformationsfasen:
 
At nå til base camp 1 er en sejr, men gamle Gremlins hiver i dig. 
Dem får vi styr på her.

4. modul:
 Lederskabets faste greb – Det hele autentiske menneske:

5. modul: 
Din Guddommelige Essens – Udforsk Magien i Dig:


6. modul:  
Hæv din vibration – Only the sky is the limit.


7.modul:
Magiens Intention:
Legeland og bevidste ønsker plejes. Nu er det alvor og der er ingen vej tilbage. Fra knaphed til rigelighed.


8. Modul:
Selvindsigt og implementering af nye visioner gennem refleksion og handlingsplan.

 

At leve autentisk gør dig til den alkymist du er i sjælen

Se mere om hvert modul længere nede.

 1. modul: Mål, Bevidsthed og indsigt i din historie.

Fordelene for dig inkluderer at opnå indsigt i udviklingsstadier og identificere relevante redskaber til at navigere gennem disse stadier. Du vil opdage din nuværende position og retningen for din personlige udvikling, som bedst passer til dine behov.

Dette bevirker, at du ser og forstår de svære dele af dig selv, accepterer dem og giver dem tid til at udvikle sig, så du kan vokse som menneske. 


 1. modul: Den tabte magi, Fælden ved knaphed
  og bristede illusioner:
  Dette handler om at miste den uerkendte magi i vores liv, på grund af samfundets prægning af knaphed. Vi opdrages til at tro, at overlevelse kræver en konstant kamp. Hvordan kan vi frigøre os fra frygten for mangel og erkende, at nogle af vores opfattelser ikke er sande eller bæredygtige. 
  Dybe lag af sorg, smerte og skam påvirker vores liv, og det er op til os at frigøre os fra denne lidelse.

Dette indebærer at konfrontere negative aspekter af vores personlighed, at sætte ild til dem for at skabe plads til positiv udvikling. For dig betyder det at reflektere og rense dit sind fra unødvendige tanker og følelser. Målet er at fokusere på det vigtigste, opnå klarhed og bevidsthed ved at frigøre dig fra det overflødige. Det er som at destillere og bevare det mest essentielle for at fremme lykke, bearbejde blinde vinkler og traumer.

 1. modul: Transformationsfasen:
  Dette er som at gennemgå en stor forandring. Det handler om at ændre sig selv på en dyb måde, ændre måden du tænker om dig selv på og opfører dig på.
  Opløsningsfasen handler om at slippe gamle tankemønstre for at åbne op for fornyelse. I overgangsfasen transformerer du negativ energi til noget positivt. For dig betyder det at rense sindet for unødvendige tanker og fokusere på det essentielle. Dette modul er en aktiv forvandling, hvor du frigør dig fra det, der har udfordret dig hele livet. Og Janteloven kan ikke overleve i denne fase.

Tiden mellem 3 og 4 modul kan være udfordrende, men en nødvendighed. Du lærer også her hvordan du bedst kommer igennem. 
Og glæd dig til modul 4. Det er der det sjove starter!

 1. modul: Lederskabets faste greb – Det hele autentiske menneske:

Destillation: Det er som at rense og sortere gennem tingene for at få det allerbedste. Tænk på det som en yderligere rensning, hvor overflødige ting bliver skilt fra. Når det kommer til lederskab, betyder det at slippe kontrollen og tillade ændringer.

Egoets “Cliffhanger”: Dette refererer til det punkt, hvor egoet, eller den del af dig, der ønsker kontrol, mister sin sidste kontrol. Det er som at stå på kanten af en klippe og give slip på det sidste greb om kontrol.

Coagulation: I psykologien betyder dette at forene forskellige mentale elementer for at skabe en mere sammenhængende personlighed. Det handler om at bringe modsætninger i balance og stræbe efter ægthed ved at integrere forskellige sider af din personlighed. Det er som at smelte forskellige dele af dig selv sammen for at blive mere autentisk og hel.

 1. modul: Din vibrerende Essens – Udforsk Magien i Dig:

Din guddommelige essens er som en uendelig kilde af visdom og styrke. Når du dykker ind i denne indre magi, kan du opdage en dybere mening med livet, øge din selvforståelse og skabe et mere meningsfuldt liv. Tænk på denne rejse som en påmindelse om, at du har en unik og magisk kraft indeni dig, som bare venter på at blive udforsket og fejret. Det handler om at opdage den fantastiske indre styrke, du bærer med dig og bruge den til at forme dit liv på en meningsfyldt måde.


 1. modul:  Hæv din vibration – Only the sky is the limit.
  Hæv din energifrekvens og transcender de begrænsninger, der måtte være. Med målrettet fokus, vedholdenhed og en konstant stræben efter mere, åbner du op for det uendelige potentiale i universet i din rejse mod vækst og succes. Dette involverer også evnen til at kanalisere energi på en positiv måde, hvilket bidrager til at forme din oplevelse og skabe gunstige betingelser for din udvikling. Ved at forstå og aktivt styre din energi åbner du døren for transformative muligheder og en dybere forbindelse med de positive kræfter omkring dig.


7.modul: Magiens Intention 

“Magiens intention” refererer til den bevidste og målrettede anvendelse af magi, normalt i form af ritualer, handlinger eller tanker, for at opnå et ønsket resultat eller påvirke virkeligheden på en specifik måde.

Bevidst Skabelse:

Målet med magiens intention er at bevidst skabe eller påvirke noget i ens liv eller omgivelser. Dette indebærer en aktiv deltagelse i din egen skæbne gennem målrettet fokusering og handling. Fordi du ikke længere er drevet af gammel frygt, kan du slet ikke lade være med at manifestere det som ligger på din hjertevej.


 1. Modul: Selvindsigt og implementering af nye visioner gennem refleksion og handlingsplan.

8 moduler kr. 14.995,-

Opmærksomhed på livets naturlige flow. Alt, du har frigivet for at blive den person, du er i din essens. Påtag dig ansvaret for din egen glæde og tilfredshed. Tag Lederskab når du bliver udfordret. For dig betyder det at anerkende synkronisitet som en af de mest væsentlige og åndelige erkendelser. Det fungerer også som et effektivt redskab, du kan anvende i din daglige tilværelse.

At leve autentisk gør dig til den alkymist du er i sjælen.

At arbejde med traumehealing og essensterapi er en dybdegående proces, og det kræver mod og åbenhed at konfrontere og transformere de ubehagelige elementer i sit indre.

Min beskrivelse af “alkymi” som en proces med at omdanne traumer og gamle overbevisninger til essens og magi har jeg her forsøgt at formulere.

Det at finde tilbage til sin essens og leve ud fra den, er afgørende for at opnå dyb indre tilfredshed, ro og glæde.

At adressere den indre sabotør og det indre barn er en vigtig del af denne rejse, da de ofte er roden til selvdestruktive mønstre og begrænsende overbevisninger. 

At understrege vigtigheden af at leve i nuet og nyde processen med skabelse og realisering er også en kraftfuld påmindelse.

Mange mennesker kan blive fanget i sorg og bekymringer fra fortiden eller frygt for fremtiden og glemme at leve i øjeblikket.

Jeg deler min viden og visdom med hjertevarme og et stort  ønske om at hjælpe andre med at genopdage deres indre magi.

Det er dit indre barns ”imaginære beskytter”, som hæmmer din lykke.

Men Alkymisten i os skyr intet.
Alkymisten udvikler og skaber mens manifesteringen foregår.

Vil du mærke, hvem du er? Hvad du brænder for? – Og ikke mindst; vil du lære at mærke, at du ikke længere behøver kæmpe så hårdt?  

Alkymister kæmpelever ikke.
De nyder og de eksperimenterer, alt imens de realiserer. Der er ingen vej tilbage.
Vi skal leve – mens vi skaber

 

 

Positive sideeffekter ved at forfølge din essens og handle i overensstemmelse hermed.
Lad mig uddybe nogle af de positive aspekter:

 1. Troen på dig selv og Handlekraft:

  Ved at forfølge din essens styrker du din selvindsigt, hvilket kan øge din tro på dig selv og handlekraft. Dette fører til mere beslutsomhed og evnen til at tage initiativ.

 2. Skabelse af Utrolige Muligheder:

  Når du lever i overensstemmelse med din essens, kan du være mere åben for nye muligheder og skabe et rigt liv på forskellige områder, herunder personligt, professionelt og følelsesmæssigt.

 3. Mindre Stress og Drama:

  Prioritering og fokus på det væsentlige reducerer stress og drama. Dette skaber et mere harmonisk liv, hvor du undgår unødvendige konflikter og stressfaktorer.

 4. Målrealisering:

  En klar forbindelse til din essens kan styrke din evne til at sætte og nå dine mål. Dette kan føre til større produktivitet og succes på personlige og professionelle områder.

 5. Ligegyldighed overfor Andres Mening:

  Når du er i kontakt med din essens, bliver du mindre påvirket af andres domme og forventninger. Dette skaber en følelse af frihed og autenticitet. (Tro mig, jeg ved hvad jeg taler om!)

 6. Selvrealisering:

  At forfølge din essens tillader dig at forstå og omfavne din egen værdi. Dette fører til en dybere forbindelse med dig selv og en følelse af velvære.
  “Hvor du end går, gå med hele dit hjerte – og det er kun muligt, når du er tro mod dig selv.”

Selvfølgelig er det vigtigt at være opmærksom på potentielle udfordringer og acceptere dem som en del af processen:

 1. Opfattelse af Mærkelighed og Selviskhed:

  Når du står op for dig selv og dine behov, kan nogle mennesker opfatte det som mærkeligt eller selvisk. Dette kræver en balance mellem egenomsorg og hensyntagen til andres behov.

 2. Tid væk fra Relationer:

  Når du reviderer og forbedrer dig selv, kan det føre til midlertidig afstand fra visse relationer. Dette er dog ofte nødvendigt for personlig vækst og kan føre til mere meningsfulde forbindelser på lang sigt.

At acceptere disse aspekter som en naturlig del af din rejse mod din essens kan hjælpe dig med at navigere gennem udfordringerne og opleve de mange positive forandringer, der følger med at leve autentisk.

Kontakt infomationer

Ekman Event Aps – CVR nr: 26 67 96 72
Mail: betina@betinaekman.dk  |  Telefon: 61 55 25 58

Oplysninger til indbetaling

DanskeBank – Nytorv Afdeling
Frederiksberggade 1, 1459 København K
Kontonummer: 4180 – 10644259
Ibannr: DK6630000010644259
Swift: DABADKKK

Det er ikke et nyt kapitel i dit liv.
Det er en helt ny bog!