Den afvæbnende vej til respektfuld kommunikation. Jeg vil lytte til dig – vil du lytte til mig?

Tal ordentligt du!

Workshop – Respektfuld kommunikation 1.

Torsdag d. 24. oktober 2019 København
Tid: 9:30 – 16:30
Sted: Amaliegade 21 – 1256 KbH K
Pris: 1095,- Ved betaling før 1. oktober kr. 895,-


lørdag d. 9. november 2019
Tid: 9:30-16:30
Sted: Center for Inspiration og Undervisning, Lyngvej 16, Hylke, 8660 Skanderborg

Pris: 1095,- Ved betaling før 10. oktober kr. 895,-

Den afvæbnende vej til respektfuld kommunikation.

Jeg vil lytte til dig – vil du lytte til mig?
Aktiv og bevidst lytning.

Med et strejf af leg og magisk leg med ord.

Abracadabra

“I will create as I speak”

Du vil lære hvordan du får dit ord indført og at kunne sige respektfuldt fra og til. Du vil blive bedre til at stille krav og ikke mindst vil du lære at stå fast på dine rettigheder uden kamp.
Vi vil arbejde med ords magi og magisk håndtering af sproget, især overfor autoriteter og tyrannen i enten familien eller vennekredsen, som styrer sine omgivelser nedladende, aggressivt og ikke mindst passivt aggressivt.

Du vil lære at sætte de afvæbnende grænser som er nødvendige for at passe på dig selv, og derved skabe harmoniske relationer med respekt for alle. Du vil ikke længere føle dig magtesløs.

Vigtigt er det at forstå, at vi ikke kan eller skal lave om på andre mennesker, men her lærer du hvordan du navigerer i forhold til mennesker, som er en udfordring i dit liv. Denne workshop handler ikke om de andre, men om dig. Om det du kan ændre på, og derved vil give dig en respektfuld kommunikation.

Denne workshop egner sig især til sensitive, empatiske og overansvarlige mennesker, hvis grænser ofte bliver overskredet. Men alle vil have stor gavn af denne viden.

Workshoppen tager udgangspunkt i værkstøjer fra blandt andet assertiv kommunikation, girafsprog og magisk leg med ord. En respektfuld og proaktiv måde at udtrykke følelser og ønsker.

Assertion er et værktøj, som går ud på at udtrykke sig klart og præcist og samtidig både have sine egne og andres interesser i tankerne. På den måde opnås en retfærdig samtale, en slags meningsudveksling hvor alle parter føler sig hørt og ikke mindst forstået. Med assertion bliver kommunikationen konstruktiv og dermed mere positiv:

Denne workshop handler om at lære et værktøj. 
Ikke at lave andre om.
Du vil lære et værktøj som skal trænes, indtil du til sidst mestrer at ytre dine meninger og dine ønsker.
Ikke at det betyder, at du nødvendigvis får dem indfriet, for alle har selvfølgelig ret til at have deres egen mening.

Værktøjet virker fordi vi som mennesker har rettigheder.

Også selvom du kan have din tvivl om værktøjet virker i forhold til hvordan din nye adfærd, dit nye lederskab vil have indflydelse på dine omgivelser. Det kræver at du bruger værktøjet.

Abracadabra

“I will create as I speak”

Og som alt andet i livet. Øvelse gør mester.

Tilmelding her: betina@betinaekman.dk

Betaling skal ske til Betina Ekman på:
Danske Bank 4180 – 10644259

Læs endvidere blogindlæg om at blive bedre til at lytte og lære de andre ikke at afbryde dig:

https://betinaekman.dk/undskyld-maa-jeg-lige-tale-faerdig/