Den afvæbnende vej til respektfuld kommunikation. Jeg vil lytte til dig – vil du lytte til mig?

En ny workshop med Betina, som vil lære dig at tage
din lederskabs-stemme tilbage.

At  stå fast ved dig selv betyder, at du kan stå op for dine egne eller andres rettigheder på en rolig og positiv måde, uden at være aggressiv eller passiv aggressiv.
Og du vil samtidig kunne sætte de afvæbnende grænser som er nødvendige for at passe på dig selv.
Og det skaber harmoniske relationer med respekt for alle.

Denne workshop egner sig især til:
overansvarlige mennesker,
mennesker med meget empati, medafhængige af menneskemisbrugere,
ofre af narcissister og særdeles hvis dine grænser altid overskrides.

Denne workshop tager udgangspunkt i værkstøjer
fra blandt andet assertiv kommunikation,
girafsprog og magisk leg med ord.
En kærlig og proaktiv måde at udtrykke følelser og ønsker.

Assertion er et værktøj og som går ud på at udtrykke sig klart og præcist og både have sine egne og andres interesser i tankerne. På den måde opnås en retfærdig samtale, en slags meningsudveksling hvor alle parter føler sig hørt og ikke mindst forstået. Med assertion bliver kommunikationen konstruktiv og dermed mere positiv:
Denne workshop handler om at lære et værktøj.
Ikke at lave andre om.

Ikke en terapeutisk workshop hvor du dealer med personlige udfordringer.

En ny workshop hvor du lærer at sætte grænser.

Du vil lære hvordan du får dit ord indført, sagt respektfuldt fra og til. Bliver bedre til at stille krav og ikke mindst vil du lære at stå fast på dine rettigheder, uden kamp.
Vi vil arbejde med ords magi og magisk håndtering af sproget, især overfor autoriteter og tyrannen i enten familien eller vennekredsen, som styrer sine omgivelser nedladende, aggressivt og ikke mindst passivt aggressivt.

Vigtigt er det at forstå, at vi ikke kan lave om på andre mennesker, men her lærer du hvordan du navigerer i forhold til mennesker, som er en udfordring i dit liv. Så denne workshop handler ikke om de andre, men om dig. Og det som du skal ændre på, som sætter dig i gensidig respekt. Vigtigt: husk de andre har også deres rettigheder.

Så det handler om meningsudvekslinger og kompromiser.

Workshop – Respektfuld kommunikation
Torsdag d. 22. august fra 10-16

Pris: 1095,-
Tilmelding her:
Betina@betinaekman.dk

Betaling før 28.juni kr. 895,-

Sted: København (adresse følger)

Tid: 10-16

 
Luk menu

Betina Ekman

Tilmeld dig mit 

nyhedsbrev

15987