Forløsning af Indre Barn traumer.

Fra modløshed til livsglæde.

Healing af indre barn.

Tegn på, at du har et såret indre barn

Alle har et indre barn.
Det er en ubevidst, metaforisk del af, hvem vi er, der hjælper os med at forstå,
hvorfor vi reagerer, som vi reagerer overfor bestemte mennesker og situationer.

Når du giver dig selv lov til at høre barnet i dig, sker der magi.

Du bliver ikke kun opmærksom på dine styrker og svagheder – du forstår gradvist, hvor de kommer fra.
Dette kan være ekstremt helbredende, selvom det er en lang, besværlig vej.

Som børn kan vi ikke opfylde vores egne behov.
Har vi haft nogle omsorgspersoner som ikke har været følelsesmæssigt modne nok, har vi traumer i vores indre barn. 

Tomhedsfølelse og udfordringer med tryg tilknytning.
Når vi oplever traumer, uanset hvor små de er, har vi ikke altid de følelsesmæssige redskaber til at bearbejde dem.
Vi er derfor ikke  i kontakt med denne del af os selv?
Uundgåeligt ender vi med at bære følelsesmæssige, psykologiske sår,
som påvirker vores relationer, fysiske/psykiske helbred og karriere.

Du har en dyb frygt for at blive forladt.

Denne frygt kan komme i form af at være “needy”, klæbende, medafhængig,
alt for usikker eller endda være udsat for depression og angst.

Hvis du frygter at blive forladt, er du konstant bange for, at folk i dit liv forlader dig, og det kan være næsten umuligt at opretholde sunde relationer.

Dine grænser er enten for svage eller for rigide.
Du sætter enten grænser for enhver pris! –  og folk vil opfatte dig meget sort/hvid.
– Ufleksibel. Eller du bemærker slet ikke når andre overtræder dine grænser. Du ved ikke hvad der er normalt. 
 

Du skammer dig over at udtrykke følelser som tristhed eller vrede

Skam skaber følelser af utilstrækkelighed, uværdighed og  fortrydelse.
Hvis bare jeg havde gjort dette…. Hvad nytter det? Offerrolle og bitterhed.

Du har mistillid til alle, inklusive dig selv.

Udfordringer med tillid til din omverden og tendens til mistro som er en forsvarsmekanisme som  forsøger at undgå at opleve
den samme angst og hjertesorg igen, og de stammer ofte fra et såret indre barn, der lærte på den hårde måde, at folk ikke er til at  stole på.
For eksempel, hvis dine forældre konstant sagde til dig “dine karakterer burde være bedre”
eller “Ih hvor er du nærtagende”, absorberer du beskeden om, at der er noget galt med dig, og at du aldrig bliver god nok.

Du er en “Pleaser” og du undgår konflikter for enhver pris.

Du er bange for at skuffe, såre og frustrere andre mennesker, fordi du ubevidst forbinder dit værd med ekstern validering.
Og du vil nødigt forekomme egoistisk.

Roden til “Pleaser” adfærd stammer normalt fra en barndom, der tvang dig til at nedtone dine behov, tanker og følelser,
til et punkt, hvor du svækkede din selvfølelse –
“Jeg er ligegyldig”

Du er tilbøjelig til at blive afhængig/medafhængig.

Afhængighed er ofte et symptom på underliggende traumer, der ikke er blevet behandlet.
I stedet for at konfrontere vores problemer og lade os selv føle smerte,
bedøver eller dulmer vi vores følelser for at undgå at mærke os selv – for enhver pris.

Stil dig selv disse spørgsmål:

Hvad undgår du?

Hvad undertrykker du?

Hvad benægter du?

Vores indre barn forsvinder ikke, når vi er blevet voksne.
Tværtimod bliver det i os og minder os om alle de sår, vi endnu ikke har helet.

For at begynde healing skal du først anerkende dit indre barns tilstedeværelse
– inklusive de ubehagelige dele af dig selv, der uundgåeligt kommer op til overfladen.

Er du klar til at udføre arbejdet og begynde at leve så autentisk som muligt?

Læs her reference fra healing af indre barn

3 sessioner á  2 timer.

Forløsning af traumer og genforening med dit indre såret selv.

Kr. 4950,-