Healing med Hjertet – Til klienten

Mit arbejde, som terapeut er enkel.

Jeg mærker efter i min egen krop hvor der er resonans. Sommetider er sessionerne enkle og trøstende. Men siden spørgsmålene, problemerne og traumerne af menneskeheden er så forskellige … så er sessionerne det også. Der er tidspunkter, hvor vi vil sidde og tale sammen og måske lave tilgivelses arbejde, undertiden frigiver vi ubevidste traumer, som vi sammen finder frem til, og som opbevares i strategiske dele af kroppen. 

Jeg er ikke healer.
Jeg arbejder med indsigt, teori, energi, forståelse  i hvad det vil sige at hele noget i sig selv. Et uforløst traume vil med belysning og indsigt oftest forløse sig selv. Det svære kan være at ændre livslange vaner.
Og det er vigtigt for mig, at du som klient forstår dette. 

Healing betyder, at noget heler i dig som arbejder med dig selv.
Jeg tager noget fra dig, hvis jeg gør mig selv til hende, som healede noget inde i din krop. Du healer noget i din krop. Jeg kan med min energi og mine indsigter i mennesket og især igennem min egen rejse igennem mørke og depression være katalysator og skabe den nødvendige plads, så du selv mærker ansvar for din healing. Du er din egen healer. Hvis mennesker tror på, at kun noget uden for dem selv – noget eksternt – kan helbrede dem, kan de ende med at vente på noget, der aldrig kommer.
Der kan være store blokeringer  i dig, smerter, dysfunktionelle mønstre i kroppen,  ubalancer og usunde måder at reagere på. Jeg kan helt sikkert hjælpe dig med at skrælle disse lag væk, igennem en slags omlægnings proces, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg har en usynlig  tryllestav som jeg helbreder dig med. Det oprydningsarbejde som jeg har gjort, har fået mig ind i mit hjerte, og det er derfra jeg kan støtte dig i din egen healing.

Processen er en slags rejse i indsigt og forståelse.

,

 

Mit primære formål er at holde dig på et sikkert sted, mens vi går sammen til det sted i dig, hvor vi møder dine mørkeste  og ubehageligste aspekter – bringer dem til Lyset, hvor helbredelse og vejledning er resultatet.

Når du beslutter dig for at gå i terapi fordi livet har vist dig, at du er røget ude på et sidespor, og dit livs- tog holder helt stille og du ikke selv kan få lokomotivet i gang igen. Når du kigger ud, er der tomt, øde og fuldstændig statisk…..? Eller måske kører du på Autopiloten?

– er den primære opgave for mig at gennemgå dit liv med dig og give dig forståelsen hvorfor du har handlet, som du har gjort og hvorfor du stadig støder hovedet mod muren. Og hvorfor du er kørt fast.

Sammen healer vi de grundtraumer, som gang på gang, hindrer dig i at futte lykkeligt videre i livet.

Du kan have overbevisninger, som du har taget til dig fra andre, arv og miljø spiller også en rolle samt de oplevelser som har haft betydning for, at du handler ud fra frygt og mistillid, frem for at handle ud fra tillid, håb og kærlighed. Alle familie og generationsmønstrene kan også præge dig i retninger ,som ikke altid driver dig positivt og glædesfyldt igennem livet.

Vi skaber selv vores verden med vores mentale tankespind.

En ting er sikkert og som du skal vide om mig som din terapeut.
– Jeg kan ikke forandre dit liv uden din frie vilje og lyst til forandring.
– Jeg kan ikke ændre noget i dig, hvis du ikke selv ønsker at gøre det, som skal gøres for at ændre tingene.
– Jeg kan ikke hjælpe dig, hvis du ikke ønsker at få fat i dit eget personlige lederskab.
– Har du adgang til dette: God selverkendelse, god samvittighedsfuldhed og ønsker du VIRKELIG at dit liv ændrer sig.
Så er vi allerede i gang. Ellers starter vi bare med at arbejde med disse.

Læs endvidere mere her. Det er så vigtigt, at vi får en god start sammen.
Min passion som terapeut er, at jeg aldrig giver op på dig, jeg kan godt finde på at trygge på nogle knapper for at få mere skub i tingene. Du må godt blive sur på mig der. Jeg lover dig, at du vil takke mig bagefter. Det er jo blot dit forsvar/ego som tror at det skal passe på dig.

Alt i alt handler det om tillid. Så klarer min tilstedeværelse i mit hjerte resten.

https://betinaekman.dk/om-mig/

Alt dette styrer og begrænser dit liv.

Oplever du  stress eller sorg i din tilværelse

 • Har du lavt selvværd
 • Befinder du dig i en livskrise
 • Kommer du til kort og kæmper med de samme, tilbagevendende problemer
 • Føler dig fastlåst og oplever afmagt
 • Står du overfor store eksistentielle valg og dilemmaer
 • Er du interesseret i personlig udvikling

DET ER ALDRIG FOR SENT
Det er aldrig for sent at skabe forandringer i dit liv.
Jeg har haft klienter på over 80 år som er lykkelige over endelig at mærke deres rigtige selv.

Der er noget der skal samles op, noget skal sættes fri og noget skal accepteres.
DU kan gøre dig fri af nogle af de påvirkninger din opvækst, dine tidligere oplevelser, har haft på dit liv f.eks. dit selvværd, din selvtillid, tillid til andre, din evne til at sætte grænser, angst, depressioner, fysiske symptomer osv.

VI TILTRÆKKER DET – VI SELV ER

Især de første 7 år af livet er vigtige for hvordan dit liv har udformet sig.
Hele din måde at opfatte livet på vil være præget af disse.

De overbevisninger, tanker og følelser, der skaber dit liv nu.

Det du tænker og føler, er det du nonverbalt, verbalt og adfærdsmæssigt kommunikerer ud til omverden. Energimæssigt sender du signaler ud til omverden som ”fanger” dine signaler eks.
Du har måske overbevisninger som:
”Jeg er ikke god nok” og du oplever gang på gang situationer, som vækker tanken og følelsen af
” ikke at være god nok” – for vi tiltrækker det vi er.

DEN DU TROR, DU ER?
Tiden som foster, din fødsel, den måde du oplevede at blive modtaget ved fødslen, dine forældres opdragelse af dig, dine forældres relation til hinanden, deres evne eller manglende evne til at give dig omsorg, kærlighed og opmærksomhed er bare nogle af de ting, der påvirker dig fra starten af dit liv.
Dette skaber dit billede af, hvem du tror DU ER samt dit billede af, hvordan verden er. Det er IKKE DIN sandhed, det er din historie men du har mulighed for at ændre det, hvis du vil, og komme mere i kontakt med DIN sandhed, dit sande jeg, din essens, din kerne – den du i REALITETEN er.

AT SLIPPE GAMLE HANDLEMØNSTRE
Det er netop på grund af alle disse ”falske” billeder af dig og verden, at
du ofte reagerer automatisk, selvom du egentlig godt ved, at det ikke er
optimalt for dig – jeg kalder det at køre på automatpilot.
Den måde jeg arbejder med at skabe forandringer på, er at slippe det
”gamle” ikke blot bevidst; jeg skaber også forbindelse til de underbevidste og ubevidste lag, hvilket gør, at der også frigøres helt ned på celleplan, dette bevirker, at der slippes helt tilbage, hvor årsagen ligger.

Det lave selvværd – Definition af selvværd
Selvværd præger den måde, man opfatter og bedømmer sig selv på. Selvværd handler også om respekt, accept, forståelse og omsorg for sig selv – med andre ord: Hvordan vi har det med os selv. Kernen i lavt selvværd er, at man grundlæggende har en negativ opfattelse af sig selv – en negativ mening om sig selv.

Symptomer på lavt selvværd

 • at man ofte er meget selvkritisk (negativt selvbillede)
 • at man ofte fokuserer på sine svagheder, fejl og mangler
 • at man ofte føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
 • at man ofte føler sig skyldig
 • at man ofte får dårlig samvittighed
 • at man ofte bliver bedrøvet, trist og træt
 • at man ofte har vanskeligheder med at koncentrere sig
 • at man ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger
 • at man ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater, man opnår
 • at man ofte føler sig usikker og urolig

Konsekvenser / adfærd

Der findes mange forskellige måder, hvorpå mennesker forsøger at håndtere / skjule lavt selvværd – måder, som dog alle har en mere eller mindre negativ indflydelse på adfærden:

 • nogle forsøger at undgå opmærksomhedskrævende situationer, hvorved adfærden bliver passiv og defensiv. De er bange for at give deres mening til kende – er usikre – har ikke store forventninger til sig selv – tror ikke, at andre forventer noget af dem – er undskyldende og undvigende.
 • nogle kompenserer for deres lave selvværd ved at udnytte deres evner optimalt. Det betyder, at de stiller store krav til sig selv – forsøger at leve op til dét, de tror er omgivelsernes forventninger – de er ofte kontrollerende, arbejdsomme, dygtige, perfektionister og præstationsorienterede.
 • nogle forsøger at kompensere for lavt selvværd ved at blive selvoptagede, selvhævdende og pralende. De har ofte urealistiske tanker om sig selv og er unaturligt opmærksomheds-søgende. De er ofte utilfredse med alle andre og kan optræde aggressivt og destruktivt.

Lavt selvværd udgør en sårbarhedsfaktor for – og kan således bidrage til – andre, alvorlige psykiske lidelser såsom depression, spiseforstyrrelse, OCD og socialangst. Derfor behandles lavt selvværd sjældent alene som en ”psykisk lidelse” – men som et delaspekt af enten den lidelse, som den indgår i, eller af den uhensigtsmæssige adfærd, der søges ændret.

 

 • Stress og depression
 • Generelt manglende glæde i livet
 • Opvækst med alkoholiske eller dysfunktionelle forældre
 • Opvækst med søskendejalousi.
 • Narcissistiske relationer
  (jeg hjælper dig som har været udsat for krænkende adfærd. Som partner til evt. narcissist kan du være et let offer for at havne i kløerne på krænkende personligheder. Årsagen finder vi bla. i din sociale arv og det sociale miljø du er vokset op i.)
 • Medafhængighed
 • Traumer
 • Afhængighedsproblematikker

DU ER FØDT UNIK

Vi er alle født kærlige, harmoniske og fulde af potentialer. Efterhånden som vi vokser op og bliver påvirket af verden, kommer vi ofte længere og længere væk fra vores oprindelige tilstand, som er ren væren, stilhed og kærlighed.
Den gode nyhed er, at vi altid kan finde tilbage til denne tilstand som aldrig har forladt os.
Denne smukke tilstand ligger inde i os alle og den kan sagtens hentes, bringes frem og integreres med personligheden.

Vi, dig og mig, får dig derhen til det sted i dig som er så magisk, fredfyldt, kærligt og fuldstændig unikt, og der bruger vi min store alsidige værktøjskasse.

Mit mål er at gøre det så empatisk og direkte som muligt.

Glæd dig til din helt egen rejse hjem til dig.

Sjælen i dit hjerte.

Her kan du læse om nogen af mine uddannelser gennem tiden.
Min største udannelsesrejse er dog min egen rejse gennem mørket og tilbage til lyset.

Neuro-Linguistic therapy
4 years
2002-2006 – NLP 

Tankefelt terapi Mygind institute grundkursus. 2007

Peak states Insitute – trauma healing Therapy and regression therapy. 2 years 2007-2009

Core Essence Regression therapy – Trauma Healing 2 years 2009 

Udviklingspsykologi ved Lasse Jensen. 2006

Master coach Anthony Robbins Patty Morehouse 1 year 2008

Shadow therapy 1 year Debbie ford. 2009

TAT Therapy Tapas Fleming 2010

Soul Body Fusion master and instructor Jonette Crowley – 2011. Intensive course.

Theta healing Viana Stibals 2005

Nlp coach uddannelse ved Ove  Gregersen 2001

Jeg er ikke jurist og kan ikke rådgive dig i juridske anliggender.
Jeg kender mine begrænsninger som terapeut.
Jeg diagnosticerer ikke, og jeg sender dig gerne videre til Opus, Sind eller psykiatrien, hvis jeg mener, at du bliver bedre hjulpet der. 
Jeg behandler ikke stofmisbrug eller alkoholisme.

Mht. narcissisme arbejder jeg ud fra at “offeret” har tilladt den krænkende adfærd.
Det er det, som skal ryddes op i. Jeg diagnosticerer ikke om “krænker” er narcissist.
 Jeg hjælper med indsigten i eget lavt selvværd og manglende grænsesættende reaktion overfor krænkende adfærd. 

Vigtigt: Narcissisttisk personlighedsforstyrrelse eller  narcissistisk opførsel er det du, som offer, har brug for at reagere og sætte grænser overfor. Ligegyldigt om din partner er det ene eller det andet.