Kanalisering og clairvoyance

 

Kanalisering er et rigtig godt værktøj til personlig og sjælelig udvikling. Men det ansvar som ligger hos dig, i de tiltag og skridt som du skal tage for at nå dertil, det er din opgave. Nogle gange har vi mennesker brug for et kærligt skub, for, at vi igen kan komme ind på vores oprindelig hjertevej, den optimale lykkevej og der med begynde at leve det liv som giver lykke. glæde og kærlighed.

Under en kanalisering åbner jeg op for en bevidsthedstilstand, dvs., jeg hæver min energi frekvens. Den bevidsthed der taler til mig, når jeg sætter intentionen og spørger ind til dig, er en tilstand da jeg for snart mange år siden røg ind i en Spirituel Emergency http://www.amazon.com/Spiritual-Emergency-Personal-Transformation-Consciousness/dp/0874775388#reader_0874775388 fik jeg åbnet op for netop disse bevidstheder.

En kanalisering kan sammenlignes lidt med en clairvoyance session, men med svar som er på et dybere sjæleligt plan. Det kan give dig en større forståelse af dig selv og dit liv. Du kan få vist nye sider af dig selv og muligheder du ikke troede du havde. Jeg kanaliserer både på engelsk og dansk.

Clairvoyance. Ordet clairvoyance er af fransk oprindelse og betyder klarsyn. Klarsyn er evnen til at kunne se, høre, føle og fornemme hvilke budskaber, der kommer fra den åndelige verden fra f.eks guider, skytsånder og evt. afdøde.

Clairvoyance kan udøves på mange måder. Hvad går en clairvoyance ud på?

At besøge en clairvoyant rådgiver betyder at møde en person, som “ser klart” eller “mærker klart”. Ved en clairvoyance kan vi tage job, kærlighed, parforhold, psykiske og følelsesmæssige problemer samt evt. blokeringer op. Det vil fremgå af clairvoyancen, hvad der trænger sig på i dit liv lige nu, og hvad der trænger til at blive kigget på.

Hvordan foregår det? Under clairvoyancen stiller jeg ind på mine guider, dine guider og evt. afdøde der ønsker at komme igennen samt fortid, nutid og fremtid. Sideløbende modtager jeg gode råd og vejledninger fra den åndelige verden til dig, om hvordan du kommer videre i dit liv. Du får også lejlighed til at stille spørgsmål senere i clairvoyancen, når den åndelige verden har fået afleveret det, de havde på hjertet. Du har mulighed for at få sittingen optaget på din mobilog du kan også tage notater undervejs.

Hvad kan man at få at vide?

Der kommer ikke clairvoyante oplysninger om sygdom, død, ulykke og jeg videregiver ikke flere oplysninger end jeg mener at du kan håndtere. Min clairvoyance er udviklingsorienteret og stiller muligheder op for dig, som du med din frie vilje frit kan vælge imellem. – Eller helt vælge fra. Og den åndelige verden tager ingen valg for dig. Hvem kan får clairvoyance? Som clairvoyant er jeg underlagt visse etiske regler. Du skal være fyldt 18 år. Du skal selv have bedt om clairvoyance. Du kan ikke få oplysninger om andre end dig selv.