Denne tid er vigtig. Tag hinanden i hånden og mærk forbindelsen til hinanden. Jeg siger til jer, at det er tid nu til at samarbejde og fokusere. I skal samle jeres bevidsthed og skabe forbindelse til hinanden. Det er slut med at være reserveret og misforstået arrogante. At holde jer tilbage tjener ikke jorden. At være utilstrækkelige tjener ej jorden. Tag hinanden i hånden og vær det led der binder jer sammen til at være fælles om at elske jorden og værne om den. Tiden er nu inde til at slippe al frygt for at være for meget og gå i front. Tiden er inde til at tage ansvar. Det er jeres personlige ansvar som vil gavne moder jord. Ansvaret starter hos jer selv. Og I har ikke lang tid. Det er alvorligt. I skal løfte i flok, men kun når I kender til kærligheden inde i jer selv kan I nære kærlighed for jeres moder. Jeres moder vil blot, at I elsker jer selv for så ved hun, at I er fri. Fri og dermed stærke til at passe på hende. Forbrugsfesten er ovre og I må indse, at I har alt det I har brug for, dybt inde i jeres hjerte. Kærligheden til jer selv. Jer der er stærke må gå først og være eksemplet. Thi I må hjælpe de mindre stærke til at finde den i sig selv. Vær en god grande og lær og støt kærligt din næste til at indse, at offerrollen er ovre og det personlige ansvar er vejen frem nu. Hvis I der er stærke, dømmer de svage og håner dem, skader i jorden og dermed jer selv. Vågn op og vid, at I er elsket, I har altid været det og tilgiv jer selv for, at I troede, det var anderledes. Og kom så i gang med samarbejdet. Bær, elsk og støt op. Bær, elsk og støt op. Bær, elsk og støt op.

Tag hinanden i hånden og sig højt med mig: Bær, elsk og støt op. 11. november 2011 Kanalisering af Betina © 2011 November Betina Ekman .All Rights Reserved

Skriv et svar