Betaling – praktisk info mellem terapeut/klient om terapiforløb.

Rammer for terapiforløb.

Som klient er du ansvarlig for at overholde den aftalte mødetid og jeg er ansvarlig for at afslutte sessionen til tiden. 

Vi slutter som regel 10 min. før, for at lave ny tid og afrunde ordentligt.
(Vi kan være midt i noget vigtigt så det tager jeg hensyn til.)

Skulle du være forsinket, slutter vi til den normalt aftalte tid.
Med mindre, at jeg har et lidt større hul mellem klienter.

Afbud skal gives på sms eller mail, senest 48 timer før dagen for din session. Inden kl. 10:00
ellers betales fuld pris for sessionen. 
Eller et klip på klippekortet.
Har du en tid mandag morgen inden kl. 10:00, skal afbuddet være givet fredag inden kl. 10:00.

Betaling:

Beløb bedes indbetalt straks efter, at du har fået din bestilte sessionstid. 
Og 48 timer før din tid.

Ved Klippekort: Når indbetaling er modtaget, sender jeg dig din forberedelse.
Klippekort er personligt og kan ikke benyttes af andre – med mindre, at det er aftalt mellem os. 
Og der sendes en mail på aftalen.

Jeg refunderer ikke klippekort.

Danske bank:
Kontonummer: 4180 – 10644259

Udenfor Danmark:
Ibannr: DK6630000010644259
Swift: DABADKKK

Aflysning:
48 timer før aftalt session.

Forberedelse:
I terapiforløbet vil der være forberedelse/hjemmearbejde med spørgsmål/opgaver fra mig til dig – fra session til session.

For at få et vellykket forløb, er det af stor betydning, at du som klient sender mig oplysninger om dine refleksioner/indsigter,
så jeg kan forberede vores næste session sammen. (Det aftaler vi fra gang til gang)
Det vil spare værdifuld sessionstid.
At være i terapi er et samarbejde mellem klient og terapeut. 
Og rent faktisk er det arbejdet mellem sessionerne som giver dig meget store indsigter. 
Det at ville lave sine forberedelser viser dig som klient, at du er villig til at gøre det arbejde som skal til
og du kan se vigtigheden i at sætte terapien øverst på listen. 
Sagt på en anden måde:  Hvor opsat er du selv på at lægge det fornødne arbejde i terapien?
Er der udfordringer i det, skal vi drøfte hvordan du som klient kan sætte dig selv først og prioritere
dine vigtige opgaver mellem sessionerne.

 VIGTIGT!
Terapi er ikke et “Please fix me!”
Terapi er ikke et “Quick fix”
Det er et forløb og en proces som langsomt udvikler dig som menneske.

Jeg er bestemt ikke en en ”pleaser” terapeut.
Jeg er meget bevidst om hvordan jeg hjælper dig bedst.
Nogle gange har du som klient brug for at blive lyttet til.
Andre gange skal der skubbes lidt til dig.
Terapi er hjælp til selvindsigt, en indsigt som faktisk ligger i det ubevidste og at bearbejde blokeringer
og få værktøjer til hvordan man selv ændrer de ting som er nødvendige for at komme videre i livet. 
Det kræver stærk vilje til at gøre det, som skal til for at nå derhen. 

Har man ikke viljen, er det noget af det første som vi kommer til at arbejde med.

Modvilje er en stærk iboende frygt. Alt afhængig hvor stor rigiditet klienten har i sig, kan der sagtens bruges 3 sessioner på modviljen.
Du skal vide, at den modvilje stopper dig i din fremdrift.

Klienten skal komme med brugbare ting altså et tema eller udfordringer som man ønsker at arbejde med i terapien
– også mellem sessionerne, skal man selv arbejde med ting, som aftales terapeut/klient imellem.
Godt hjulpet på vej af terapeuten

Jeg har tavshedspligt.

Tavshedspligt vil sige, at jeg ikke må videregive oplysninger om klienter til 3. mand.
Det gælder dog ikke, vedr. gældende lovgivning, hvor jeg har indberetningspligt til eksempelvis de sociale myndigheder eller politi.
Betales terapien af 3. mand har jeg indberetningspligt om udeblivelse eller hvis din dele af terapiarbejdet ikke udføres og,
at du derigennem ikke får det ud af terapien som en 3. mand betaler for.